Bài trích
Mục lục, Số 17 - 3-2019
Nhan đề Mục lục, Số 17 - 3-2019
Từ khóa tự do Hội chứng chuyển hóa
Từ khóa tự do Phẫu thuật lấy sỏi
Nguồn trích Tạp chí Y Dược thực hành 175- Số: Số 17 - 3 năm 2019
000 00000nab#a2200000ui#4500
00123308
00231
004B20754CF-3C48-4806-A14F-67AE3F48C4C1
005202006120829
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20200612082928|zhue1
245 |aMục lục, Số 17 - 3-2019
653 |aHội chứng chuyển hóa
653 |aPhẫu thuật lấy sỏi
773 |tTạp chí Y Dược thực hành 175|iSố 17 - 3 năm 2019
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào