LegoWeb-Menu(Left) Flyout 
Opac-Browse By Heading 
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài giảng sinh học
H. : Y học.;, 2010
167tr : Hình minh họa ; 24cm
Lương Xuân Hiến

Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:7)

2
3
Chỉnh sửa hệ GEN công nghệ đột phá của thế kỷ XXI và cơ hội cho nông nghiệp Việt Nam
H.: Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2021
423tr; Hình minh họa, 24 cm
GS.TS.Phạm Xuân Hội (Chủ biên)

Tài liệu số:1

4
Công nghệ sinh học những vấn đề trong kế kỷ XXI
H.: Y học;, 2005
105tr.: Hình minh học ; 20cm.
Trang Quan Sen

Tài liệu số:1

5
Di truyền học hệ thống ứng dụng trong Y Dược hiện đại
H.: Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2022
347tr; Hình minh họa, 24 cm
PGS.TS.Đinh Đoàn Long (Chủ biên)

Tài liệu số:1

       1  2  3  4  5 of 5