Giới thiệu chung

* GIỚI THIỆU CHUNG

             Thư viện và Trung tâm CNTT Trường Đại học Y Dược Thái Bình  có quá trình hình thành và phát triển gắn liền với lịch sử phát triển của Nhà trường. Thư viện và Trung tâm CNTT trở thành đơn vị độc lập trực thuộc Ban Giám hiệu theo quyết định số: 1817 ngày 21 tháng 12 năm 2009 của Hiệu trưởng và hoạt động theo Quy định về tổ chức và hoạt động của Thư viện trường đại học (Quyết định số 688/ĐH ngày 14/7/1986 của Bộ ĐH-THCN) và theo Quy chế mẫu tổ chức và hoạt động Thư viện trường đại học (Quyết định.số 13/2008/QĐ-BVHTTDL) của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

             Thư viện và Trung tâm CNTT Trường Đại học Y DượcThái Bình có diện tích khoảng 800 m2, được chia thành các bộ phận: Kho sách Giáo trình; Kho sách tham khảo; Phòng đọc mở; Phòng truy cập Thư viện điện tử; Phòng tự học; Phòng cán bộ. Thư viện phục vụ hơn 7000 độc giả là cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên.

              Nguồn lực thông tin Thư viện có 3500 đầu sách tương đương 80.000  tài liệu bao gồm: Sách tham khảo tiếng việt, sách tham khảo ngoại văn, sách giáo trình, luận án, luận văn, khoá luận, các loại báo, tạp chí và hơn 2000 đĩa CD-ROM về lĩnh vực Y, Dược học. Thư viện hỗ trợ tốt nhất cho bạn đọc về nguồn thông tin nhằm phục vụ hiệu quả cho đào tạo và NCKH của Nhà trường.

             Thư viện và Trung tâm CNTT tổ chức phục vụ theo phương thức mở, bạn đọc có thể tiếp cận trực tiếp với vốn tài liệu và nguồn lực thông tin của thư viện. Bạn đọc có thể tự chọn tài liệu và tìm kiếm thông tin trong thư viện điện tử và truy cập mục luc công cộng trực tuyến. Tài liệu trong thư viện được sắp xếp theo môn loại khoa học thuận tiện cho bạn đọc tìm tài liệu nhanh chóng.

             Phương hướng phát triển chủ yếu trong thời gian tới

           + Tham mưu cho Ban Giám hiệu, xây dựng Thư viện hiện đại nhằm đáp ứng chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2015 - 2020.

 

 

* CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 * Chức năng nhiệm vụ:

 - Quản lý, hướng dẫn việc sử dụng, khai thác các nguồn tài liệu trong và ngoài nước cho bạn đọc, phục vụ hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ và dịch vụ theo nghề nghiệp của Nhà trường cũng như của đơn vị.
 - Quản lý hoạt động Công nghệ thông tin, thực hiện tốt công tác tuyên truyền và quảng bá các hoạt động và thương hiệu của Nhà trường.
 - Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch hoạt động dài hạn, kế hoạch hằng năm để phát triển Thư viện & Trung tâm Công nghệ thông tin. Tăng cường nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý hoạt động thư viện, ứng dụng công nghệ thông tin và từng bước nâng cấp, hiện đại hoá Thư viện.
 - Bổ sung, in ấn, phát triển nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài về tài liệu Y Dược đáp ứng nhu cầu đào tạo và NCKH. Tổ chức ngày càng hoàn thiện các hình thức phục vụ đảm bảo cho bạn đọc khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn tài liệu theo nhu cầu.
 - Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ bảo quản, quản lý nguồn tài nguyên của Thư viện một cách hợp lý; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hoá; xây dựng các cơ sở dữ liệu; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm thông tin theo quy định của pháp luật.
 - Quản lý Hệ thống CNTT và duy trì hoạt động của website Nhà trường: đảm bảo các thông tin được đăng tải chính xác, khoa học, thông tin đa dạng, giúp các hoạt động của Nhà trường được thông tin kịp thời đến cán bộ, học viên, sinh viên và những đối tượng khác quan tâm đến Trường. Đảm bảo hoạt động thông suốt của mạng nội bộ, hệ thống văn phòng điện tử, thư viện điện tử… Tuyên truyền các chủ trương, chính sách, các quy định của Nhà trường tới đông đảo các bộ, học viên, sinh viên. Quản lý tốt việc đưa lịch công tác, lịch dạy học và quản lý các thông tin về kết quả học tập của người học.
* Khen thưởng
 - Tập thể: 01 Bằng khen Bộ Y tế, nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. 
 - Cá nhân: Hàng năm đơn vị đều có 1-2 cán bộ đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, có 02 cán bộ nhiều lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ.

                                    


Tin khác