LegoWeb-Menu(Left) Flyout 
Opac-Browse By Heading 
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài Giảng Bệnh Học Nội Khoa Tập 1
Huế.: ĐHYD Huế;, 2007
681tr.: ; 27cm.
Huỳnh Văn Minh ĐH Y Dược Huế

Tài liệu số:1

2
Bài Giảng Bệnh Học Nội Khoa Tập 2
Hue.: ĐHYD Huế;, 2007
290tr.: ; 27cm.
Huỳnh Văn Minh ĐH Y Dược Huế

Tài liệu số:1

3
Bài giảng Nhi khoa tập 1
H.: Y học;, 2009
426tr.: Hình minh họa; 27cm.
Nguyễn Gia Khánh Trường ĐHY HN - bộ môn Nhi

Tài liệu số:1

4
Bệnh đau đầu và đau nửa đầu
H.: Yhoc ;, 2005
212tr.: Hình minh họa; 20.5cm.
Hồ Kim Chung

Tài liệu số:1

5
Bệnh học nội khoa
TpHCM.: Y học;, 2009
480tr.: Hình minh họa; 27cm.
Đặng Vạn Phước, Châu Ngọc Hoa Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Tài liệu số:1

       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 12