LegoWeb-Menu(Left) Flyout 
Opac-Browse By Heading 
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài giảng chẩn đoán hình ảnh.
Thái Bình, 2013
194tr. : Hình ảnh minh họa ; 27cm.
Trường Đại học Y Dược Thái Bình/ Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh.

Tài liệu số:1

2
Bệnh học Nam học và y học giới tính tập 1 : (Giáo trình dùng cho đào tạo Sau đại học)
Hà Nội : Y học, 2022
371tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 27cm.
Chủ biên. TS.BS. Nguyễn Hoài Bắc - PGS.TS.BS. Hoàng Long Bộ môn Ngoại/ Trường Đại học Y Hà Nội

Tài liệu số:1

3
       1 of 1