LegoWeb-Menu(Left) Flyout 
Opac-Browse By Heading 
Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài giảng sản phụ khoa Tập 1 - Sau Đại Học
H.: Y học;, 2006
354tr.: Hình minh họa; 27cm.
Trường ĐHYHN - Bộ môn phụ sản

Tài liệu số:1

2
Bài giảng sản phụ khoa Tập 1. Tái bản lần thứ tư
H.: NxbY học, 2007
316tr: hình minh họa; 27cm.
Bộ môn sản -Trường đại học y Hà Nội

Tài liệu số:1

3
Bệnh phụ khoa cần lưu ý ở độ tuổi sinh sản và quanh mãn kinh
Tp HCM.: Tổng Hợp;, 2012
216tr.: Hình minh họa; 20.5cm.
Đào Xuân Dũng

Tài liệu số:1

4
Chuyên đề: Bệnh phụ sản
TpHCM.: Y học;, 2009
105tr.: Hình minh họa; 19cm.
Trường ĐHYD Tp Hồ Chí Minh

Tài liệu số:1

5
       1  2  3  4  5  6 of 6