Sách TK tiếng Việt
5A2.3(08)
Hóa sinh lâm sàng/ Tạ Thành Văn :
UDC 5A2.3(08)
Tác giả TT Trường ĐH Y Hà Nội
Nhan đề Hóa sinh lâm sàng/ Tạ Thành Văn : Đào tạo ĐH Y
Thông tin xuất bản H.: Yhoc;, 2013
Mô tả vật lý 308tr.: Hình minh họa; 27cm.
Tóm tắt Bao gồm: enzym học lâm sàng, rối loạn chuyển hóa carbohydrat....
Thuật ngữ chủ đề Hóa sinh
Địa chỉ Kho sách tham khảo - Thư viện ĐHYD Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00110148
00211
004C40D0171-EDD1-48C7-AA56-B602AEB1C750
005201710180913
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20171018091324|bhue|y20171018081229|zhue
080|a5A2.3(08)
110 |aTrường ĐH Y Hà Nội
245 |aHóa sinh lâm sàng/ Tạ Thành Văn : |bĐào tạo ĐH Y
260 |aH.: |bYhoc;, |c2013
300 |a308tr.: |bHình minh họa; |c27cm.
520 |aBao gồm: enzym học lâm sàng, rối loạn chuyển hóa carbohydrat....
650|aHóa sinh
852 |aKho sách tham khảo - Thư viện ĐHYD Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaotiengviet/hoasinhlamsangdhyhn/aahoasinhlsthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào