Sách TK tiếng Việt
4N=A(08).
Tiếng Anh chuyên ngành.:
UDC 4N=A(08).
Tác giả CN Chủ biên: TS. Vương Thị Thu Minh.
Tác giả TT Bộ Y tế.
Nhan đề Tiếng Anh chuyên ngành.: Dùng cho sinh viên khối ngành khoa học sức khỏe.
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam., 2010.
Mô tả vật lý 222tr. ; 27cm.
Tóm tắt Bao gồm: Stress; Relaxation; Alcoholism; Drug abuse;...
Từ khóa tự do Heart disease.
Từ khóa tự do Smoking.
Từ khóa tự do Stress.
Môn học Tiếng Anh chuyên ngành Y học.
Địa chỉ Thư viện Đại học Y Dược Thái Bình/ Kho sách tham khảo I.
000 00000nam#a2200000ui#4500
00110185
00211
0042B225636-434E-4110-A92B-043221B745B8
005201810241400
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20181024140056|bthuoanh|c20181024140025|dthuoanh|y20171020141404|zthuoanh
080|a4N=A(08).
100 |aChủ biên: TS. Vương Thị Thu Minh.
110 |aBộ Y tế.
245 |aTiếng Anh chuyên ngành.: |bDùng cho sinh viên khối ngành khoa học sức khỏe.
260 |aH. : |bGiáo dục Việt Nam., |c2010.
300 |a222tr. ; |c27cm.
520 |aBao gồm: Stress; Relaxation; Alcoholism; Drug abuse;...
653 |aHeart disease.
653 |aSmoking.
653 |aStress.
690|aTiếng Anh chuyên ngành Y học.
852 |aThư viện Đại học Y Dược Thái Bình/ Kho sách tham khảo I.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaotiengviet/tienganhchuyennganh/tieng-anh-chuyen-nganhthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào