Luận văn, luận án
616N(08).
Nghiên cứu lâm sàng, biến đổi hình thái và huyết động của tim bằng siêu âm - Doppler ở bệnh nhân thông liên nhĩ trước và sau đóng lỗ thông. :
UDC 616N(08).
Tác giả CN Vũ Thanh Bình.
Tác giả TT Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Quốc phòng/ Học Viện Quân y.
Nhan đề Nghiên cứu lâm sàng, biến đổi hình thái và huyết động của tim bằng siêu âm - Doppler ở bệnh nhân thông liên nhĩ trước và sau đóng lỗ thông. : Luận án Tiến sỹ Y học. Chuyên ngành: Nội Tim mạch.
Thông tin xuất bản Hà Nội., 2017.
Mô tả vật lý 153tr. : Hình ảnh, biểu đồ minh họa. ; 30cm.
Tóm tắt Nghiên cứu lâm sàng, biến đổi hình thái và huyết động của tim bằng siêu âm - Doppler ở bệnh nhân thông liên nhĩ trước và sau đóng lỗ thông.
Thuật ngữ chủ đề Nội Tim mạch.
Từ khóa tự do Nội khoa.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
Địa chỉ Kho sách tham khảo Luận án, Luận văn.
000 00000nam#a2200000ui#4500
00111326
00222
004A007E877-1391-4FAE-9F88-B36FAA54B353
005201906200939
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20190620094007|bthuoanh|c20190618100654|dthuoanh|y20171128101858|zthuoanh
080 |a616N(08).
100 |aVũ Thanh Bình.
110 |aBộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Quốc phòng/ Học Viện Quân y.
245 |aNghiên cứu lâm sàng, biến đổi hình thái và huyết động của tim bằng siêu âm - Doppler ở bệnh nhân thông liên nhĩ trước và sau đóng lỗ thông. : |bLuận án Tiến sỹ Y học. Chuyên ngành: Nội Tim mạch.
260 |aHà Nội., |c2017.
300 |a153tr. : |bHình ảnh, biểu đồ minh họa. ; |c30cm.
520 |aNghiên cứu lâm sàng, biến đổi hình thái và huyết động của tim bằng siêu âm - Doppler ở bệnh nhân thông liên nhĩ trước và sau đóng lỗ thông.
650 |aNội Tim mạch.
653 |aNội khoa.
780|wLA323(08).
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
852|jKho sách tham khảo Luận án, Luận văn.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanan/la_vuthanhbinh/001.bia_vuthanhbinhthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào