Luận văn, luận án
613.26(08).
Tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần của sinh viên trường Cao Đẳng Quân Y 1, năm 2018. :
UDC 613.26(08).
Tác giả CN Dương Văn Hòa.
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình.
Nhan đề Tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần của sinh viên trường Cao Đẳng Quân Y 1, năm 2018. : Luận văn Thạc sỹ Dinh dưỡng. Chuyên ngành: Dinh dưỡng.
Thông tin xuất bản Thái Bình., 2019.
Mô tả vật lý 102tr. : Biểu đồ màu minh họa. ; 26cm.
Tóm tắt Dinh dưỡng và khẩu phần của sinh viên trường Cao Đẳng Quân Y 1.
Thuật ngữ chủ đề Dinh dưỡng.
Từ khóa tự do Khẩu phần ăn sinh viên.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
Địa chỉ Kho sách Tham khảo Luận án, luận văn.
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112813
00222
0047C82BA20-AEF5-416B-8611-FB1FA9F00F79
005201907231024
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20190723102414|zthuoanh
080 |a613.26(08).
100 |aDương Văn Hòa.
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình.
245 |aTình trạng dinh dưỡng và khẩu phần của sinh viên trường Cao Đẳng Quân Y 1, năm 2018. : |bLuận văn Thạc sỹ Dinh dưỡng. Chuyên ngành: Dinh dưỡng.
260 |aThái Bình., |c2019.
300 |a102tr. : |bBiểu đồ màu minh họa. ; |c26cm.
520 |aDinh dưỡng và khẩu phần của sinh viên trường Cao Đẳng Quân Y 1.
650 |aDinh dưỡng.
653 |aKhẩu phần ăn sinh viên.
780|wLV00549(08).
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
852|aKho sách Tham khảo Luận án, luận văn.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00549_duongvanhoa/bia_duongvanhoathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào