Luận văn, luận án
610(08).
Thực trạng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và sự hài lòng với công việc của điều dưỡng viên tại một số bệnh viện tuyến huyện tỉnh Thái Bình. :
UDC 610(08).
Tác giả CN Lưu Đăng Duy.
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình.
Nhan đề Thực trạng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và sự hài lòng với công việc của điều dưỡng viên tại một số bệnh viện tuyến huyện tỉnh Thái Bình. : Luận văn Thạc sỹ Y tế công cộng.
Thông tin xuất bản Thái Bình., 2019.
Mô tả vật lý 99tr. : Biểu đồ màu minh họa. ; 26cm.
Tóm tắt Thực trạng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và sự hài lòng với công việc của điều dưỡng viên.
Thuật ngữ chủ đề Y tế công cộng.
Từ khóa tự do Điều dưỡng.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
Địa chỉ Kho sách tham khảo Luận án, luận văn.
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112826
00222
004BA27DA73-FE5E-462A-9252-F8436EF2E2D2
005201907251515
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20190725151553|zthuoanh
080 |a610(08).
100 |aLưu Đăng Duy.
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình.
245 |aThực trạng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và sự hài lòng với công việc của điều dưỡng viên tại một số bệnh viện tuyến huyện tỉnh Thái Bình. : |bLuận văn Thạc sỹ Y tế công cộng.
260 |aThái Bình., |c2019.
300 |a99tr. : |bBiểu đồ màu minh họa. ; |c26cm.
520 |aThực trạng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và sự hài lòng với công việc của điều dưỡng viên.
650 |aY tế công cộng.
653 |aĐiều dưỡng.
780|wLV00561(08).
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
852|aKho sách tham khảo Luận án, luận văn.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00561_luudangduy/bia_luudangduythumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào