Luận văn, luận án
610(08).
Thực trạng và nhận thức, thái độ về hút thuốc lá, phòng chống tác hại thuốc lá của nam sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình, năm 2018. :
UDC 610(08).
Tác giả CN Trần Vũ Ngọc.
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình.
Nhan đề Thực trạng và nhận thức, thái độ về hút thuốc lá, phòng chống tác hại thuốc lá của nam sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình, năm 2018. : Luận văn Thạc sỹ Y tế công cộng.
Thông tin xuất bản Thái Bình., 2019.
Mô tả vật lý 97tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa. ; 26cm.
Tóm tắt Thực trạng và nhận thức, thái độ về hút thuốc lá, phòng chống tác hại thuốc lá của nam sinh viên.
Thuật ngữ chủ đề Y tế công cộng.
Từ khóa tự do Tác hại của hút thuốc lá.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
Địa chỉ Kho sách tham khảo Luận án, luận văn.
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112827
00222
00487BCEC6A-F41E-4A32-8817-874F9A42C5CC
005201907251618
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20190725161823|bthuoanh|c20190725161713|dthuoanh|y20190725160632|zthuoanh
080 |a610(08).
100 |aTrần Vũ Ngọc.
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình.
245 |aThực trạng và nhận thức, thái độ về hút thuốc lá, phòng chống tác hại thuốc lá của nam sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Ninh Bình, năm 2018. : |bLuận văn Thạc sỹ Y tế công cộng.
260 |aThái Bình., |c2019.
300 |a97tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa. ; |c26cm.
520 |aThực trạng và nhận thức, thái độ về hút thuốc lá, phòng chống tác hại thuốc lá của nam sinh viên.
650 |aY tế công cộng.
653 |aTác hại của hút thuốc lá.
780|wLV00562(08).
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
852|aKho sách tham khảo Luận án, luận văn.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00562_tranvungoc/bia_tranvungocthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào