Luận văn, luận án
610(08).
Kiến thức, thực hành của nhân viên y tế và sự hài lòng của người bệnh về công tác xã hội tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, năm 2018. :
UDC 610(08).
Tác giả CN Nguyễn Tiến Nam.
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình.
Nhan đề Kiến thức, thực hành của nhân viên y tế và sự hài lòng của người bệnh về công tác xã hội tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, năm 2018. : Luận văn Thạc sỹ Y tế công cộng.
Thông tin xuất bản Thái Bình., 2019.
Mô tả vật lý 88tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa. ; 26cm.
Tóm tắt Kiến thức, thực hành của nhân viên y tế và sự hài lòng của người bệnh về công tác xã hội.
Thuật ngữ chủ đề Y tế công cộng.
Từ khóa tự do Công tác xã hội bệnh viện.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
Địa chỉ Kho sách tham khảo Luận án, luận văn.
000 00000ncm#a2200000ui#4500
00112828
00222
00447F00627-36FA-4E8C-8B52-58DCA60467AC
005201907260821
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20190726082209|bthuoanh|c20190726081504|dthuoanh|y20190726081416|zthuoanh
080 |a610(08).
100 |aNguyễn Tiến Nam.
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình.
245 |aKiến thức, thực hành của nhân viên y tế và sự hài lòng của người bệnh về công tác xã hội tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, năm 2018. : |bLuận văn Thạc sỹ Y tế công cộng.
260 |aThái Bình., |c2019.
300 |a88tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa. ; |c26cm.
520 |aKiến thức, thực hành của nhân viên y tế và sự hài lòng của người bệnh về công tác xã hội.
650 |aY tế công cộng.
653 |aCông tác xã hội bệnh viện.
780|wLV00563(08).
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
852|aKho sách tham khảo Luận án, luận văn.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00563_nguyentiennam/bia_nguyentiennamthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào