Luận văn, luận án
610(08).
Thực trạng điều kiện an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất rượu tại xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình năm 2018. :
UDC 610(08).
Tác giả CN Đinh Thị Ngọc Thủy.
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình.
Nhan đề Thực trạng điều kiện an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất rượu tại xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình năm 2018. : Luận văn Thạc sỹ Y tế công cộng.
Thông tin xuất bản Thái Bình., 2019.
Mô tả vật lý 97tr. ; 26cm.
Tóm tắt Thực trạng điều kiện an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất rượu.
Thuật ngữ chủ đề Y tế công cộng.
Từ khóa tự do Sản xuất rượu.
Từ khóa tự do An toàn thực phẩm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
Địa chỉ Kho sách tham khảo Luận án, luận văn.
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112829
00222
004E9D79ADD-47E3-49CE-AA5C-F545E1B21B42
005201907260838
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20190726083826|zthuoanh
080 |a610(08).
100 |aĐinh Thị Ngọc Thủy.
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình.
245 |aThực trạng điều kiện an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất rượu tại xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình năm 2018. : |bLuận văn Thạc sỹ Y tế công cộng.
260 |aThái Bình., |c2019.
300 |a97tr. ; |c26cm.
520 |aThực trạng điều kiện an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất rượu.
650 |aY tế công cộng.
653 |a Sản xuất rượu.
653 |aAn toàn thực phẩm.
780|wLV00564(08).
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
852|aKho sách tham khảo Luận án, luận văn.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00564_dinhthingocthuy/bia_dinhthingocthuythumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào