Luận văn, luận án
617.0(08).
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị sớm chấn thương – vết thương động mạch ngoại vi tại Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Thái Bình từ tháng 5 năm 2015 đến tháng 5 năm 2018. :
UDC 617.0(08).
Tác giả CN Đỗ Tất Thành.
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình.
Nhan đề Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị sớm chấn thương – vết thương động mạch ngoại vi tại Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Thái Bình từ tháng 5 năm 2015 đến tháng 5 năm 2018. : Luận văn Thạc sỹ Y học. Chuyên ngành: Ngoại khoa.
Nhan đề Số 8720104.
Thông tin xuất bản Thái Bình., 2018.
Mô tả vật lý 110tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa. ; 26cm.
Tóm tắt Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị sớm chấn thương – vết thương động mạch ngoại vi.
Thuật ngữ chủ đề Chấn thương.
Từ khóa tự do Ngoại khoa.
Từ khóa tự do Động mạch ngoại vi.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
Địa chỉ Kho sách tham khảo Luận án, luận văn.
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112878
00222
004CC0C17A5-4A83-48EA-95A8-DDE928F1D5B0
005201911140909
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20191114090914|bthuoanh|c20190909102218|dthuoanh|y20190820140031|zthuoanh
080 |a617.0(08).
100 |aĐỗ Tất Thành.
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình.
245 |aNghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị sớm chấn thương – vết thương động mạch ngoại vi tại Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Thái Bình từ tháng 5 năm 2015 đến tháng 5 năm 2018. : |bLuận văn Thạc sỹ Y học. Chuyên ngành: Ngoại khoa.
245|n Số 8720104.
260 |aThái Bình., |c2018.
300 |a110tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa. ; |c26cm.
520 |aNghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị sớm chấn thương – vết thương động mạch ngoại vi.
650 |aChấn thương.
653 |aNgoại khoa.
653 |a Động mạch ngoại vi.
780|wLV00568(08).
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
852|aKho sách tham khảo Luận án, luận văn.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv_dotatthanh/bia_lv_dotatthanhthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào