Luận văn, luận án
616N(08).
Nghiên cứu biến thiên huyết áp trong cuộc lọc sử dụng dịch lọc nhiệt độ thấp ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối lọc máu chu kỳ. :
UDC 616N(08).
Tác giả CN Trần Thị Hồng.
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình.
Nhan đề Nghiên cứu biến thiên huyết áp trong cuộc lọc sử dụng dịch lọc nhiệt độ thấp ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối lọc máu chu kỳ. : Luận văn Bác sĩ nội trú. Chuyên ngành: Nội khoa.
Nhan đề Số NT 62.72.07.50.
Thông tin xuất bản Thái Bình., 2018.
Mô tả vật lý 95tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa. ; 26cm.
Tóm tắt Biến thiên huyết áp trong cuộc lọc sử dụng dịch lọc nhiệt độ thấp ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối lọc máu chu kỳ.
Thuật ngữ chủ đề Nội khoa.
Từ khóa tự do Huyết áp.
Từ khóa tự do Suy thận mạn.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
Địa chỉ Kho sách tham khảo Luận án, luận văn.
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112880
00222
00414C27F3F-DE58-4C15-A83F-984B043BC944
005201911140903
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20191114090351|bthuoanh|c20190909102040|dthuoanh|y20190820145944|zthuoanh
080 |a616N(08).
100 |aTrần Thị Hồng.
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình.
245 |aNghiên cứu biến thiên huyết áp trong cuộc lọc sử dụng dịch lọc nhiệt độ thấp ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối lọc máu chu kỳ. : |bLuận văn Bác sĩ nội trú. Chuyên ngành: Nội khoa.
245|nSố NT 62.72.07.50.
260 |aThái Bình., |c2018.
300 |a95tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa. ; |c26cm.
520 |aBiến thiên huyết áp trong cuộc lọc sử dụng dịch lọc nhiệt độ thấp ở bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối lọc máu chu kỳ.
650 |aNội khoa.
653 |aHuyết áp.
653 |aSuy thận mạn.
780|wLV00017(08).
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
852|aKho sách tham khảo Luận án, luận văn.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lvbsnt_tranthihong/bia_bsnt_tranthihongthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào