Luận văn, luận án
617.0(08).
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào gan tái phát sau mổ tại bệnh viện Việt Đức. :
UDC 617.0(08).
Tác giả CN Ngô Sỹ Thanh Nam.
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình.
Nhan đề Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào gan tái phát sau mổ tại bệnh viện Việt Đức. : Luận văn Bác sĩ nội trú. Chuyên ngành: Ngoại khoa.
Nhan đề Số NT 62.72.07.50.
Thông tin xuất bản Thái Bình., 2018.
Mô tả vật lý 110tr. : Hình ảnh và biểu đồ màu minh họa. ; 29cm.
Tóm tắt Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào gan tái phát sau mổ.
Thuật ngữ chủ đề Ngoại khoa.
Từ khóa tự do Ung thư.
Từ khóa tự do Ung thư biểu mô tế bào gan.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
Địa chỉ Kho sách tham khảo Luận án, luận văn.
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112881
00222
004E010683D-84A9-4EE1-AFE2-376F4B91EB74
005201911140857
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20191114085754|bthuoanh|c20190909144539|dthuoanh|y20190821095745|zthuoanh
080 |a617.0(08).
100 |aNgô Sỹ Thanh Nam.
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình.
245 |aNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào gan tái phát sau mổ tại bệnh viện Việt Đức. : |bLuận văn Bác sĩ nội trú. Chuyên ngành: Ngoại khoa.
245|nSố NT 62.72.07.50.
260 |aThái Bình., |c2018.
300 |a110tr. : |bHình ảnh và biểu đồ màu minh họa. ; |c29cm.
520 |aĐặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào gan tái phát sau mổ.
650 |aNgoại khoa.
653 |aUng thư.
653 |aUng thư biểu mô tế bào gan.
780|wLV00016(08).
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
852|aKho sách tham khảo Luận án, luận văn.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv_bsnt_ngosythanhnam/bia_bsnt_ngosythanhnamthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào