Luận văn, luận án
617.0(08).
Đánh giá kết quả phẫu thuật Milligan-Morgan điều trị bệnh trĩ tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình (2016 - 2018) :
UDC 617.0(08).
Tác giả CN Nguyễn Văn Chung.
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình.
Nhan đề Đánh giá kết quả phẫu thuật Milligan-Morgan điều trị bệnh trĩ tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình (2016 - 2018) : Luận văn Bác sĩ nội trú. Chuyên ngành: Ngoại khoa.
Nhan đề Số NT 62.72.07.50.
Thông tin xuất bản Thái Bình., 2018.
Mô tả vật lý 113tr. : Hình ảnh và biểu đồ màu minh họa. ; 26cm.
Tóm tắt Đánh giá kết quả phẫu thuật Milligan-Morgan điều trị bệnh trĩ.
Thuật ngữ chủ đề Ngoại khoa.
Từ khóa tự do Bệnh trĩ.
Từ khóa tự do Phẫu thuật Milligan-Morgan.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
Địa chỉ Kho sách tham khảo Luận án, luận văn.
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112882
00222
004E00552DA-15E5-4F6B-9F27-BBD914FF3EFA
005201911140841
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20191114084204|bthuoanh|c20190909101543|dthuoanh|y20190821101522|zthuoanh
080 |a617.0(08).
100 |aNguyễn Văn Chung.
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình.
245 |aĐánh giá kết quả phẫu thuật Milligan-Morgan điều trị bệnh trĩ tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình (2016 - 2018) : |bLuận văn Bác sĩ nội trú. Chuyên ngành: Ngoại khoa.
245|nSố NT 62.72.07.50.
260 |aThái Bình., |c2018.
300 |a113tr. : |bHình ảnh và biểu đồ màu minh họa. ; |c26cm.
520 |aĐánh giá kết quả phẫu thuật Milligan-Morgan điều trị bệnh trĩ.
650 |aNgoại khoa.
653 |aBệnh trĩ.
653 |aPhẫu thuật Milligan-Morgan.
780|wLV00019(08).
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
852|aKho sách tham khảo Luận án, luận văn.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv_bsnt_nguyenvanchung/bia_bsnt_nguyenvanchungthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào