Tạp chí Tiếng Việt
Tạp chí Y học Thảm họa và Bỏng. :
Nhan đề Tạp chí Y học Thảm họa và Bỏng. : Journal of Disaster Medicine and burn Injuries.
Thông tin xuất bản Hà Nội., 2016.
Mô tả vật lý 72 ; 26cm
Mô tả vật lý Biểu đồ và hình ảnh minh họa.
Kỳ phát hành Hàng quý.
Thuật ngữ chủ đề Phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ.
Thuật ngữ chủ đề Phòng, điều trị bỏng.
Thuật ngữ chủ đề Y học thảm họa.
Từ khóa tự do Bỏng.
Tác giả(bs) TT Viện Bỏng Quốc gia. Hội Bỏng Việt Nam.
000 00000nas#a2200000ui#4500
00112893
00232
0041863EA51-F9D0-4B1B-B585-7EEE6A4E15B7
005201908230843
008081223s2016 vm| vie
0091 0
022 |a1859 - 3461
039|a20190823084344|bthuoanh|c20190823083527|dthuoanh|y20190823074457|zthuoanh
245 |aTạp chí Y học Thảm họa và Bỏng. : |bJournal of Disaster Medicine and burn Injuries.
260 |aHà Nội., |c2016.
300|a72 ; |c26cm
300|bBiểu đồ và hình ảnh minh họa.
310 |aHàng quý.
650 |aPhẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ.
650 |aPhòng, điều trị bỏng.
650 |aY học thảm họa.
653 |aBỏng.
710 |aViện Bỏng Quốc gia. Hội Bỏng Việt Nam.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khobao_tapchi/tapchitiengviet/yh_thamhoa&bong/yhthamhoa&bong_4_2016/trang/yh_thamhoa&bong_4_2016_01thumbimage.jpg
890|c3

Không tìm thấy biểu ghi nào