Luận văn, luận án
617.0(08).
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào gan tái phát sau mổ tại bệnh viện Việt Đức. :
UDC 617.0(08).
Tác giả CN Ngô Sỹ Thanh Nam.
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình.
Nhan đề Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào gan tái phát sau mổ tại bệnh viện Việt Đức. : Luận văn Thạc sỹ Y học. Chuyên ngành: Ngoại khoa.
Thông tin xuất bản Thái Bình., 2018.
Mô tả vật lý 106tr. ; 29cm.
Tóm tắt Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào gan tái phát sau mổ.
Thuật ngữ chủ đề Ngoại khoa.
Từ khóa tự do Ung thư biểu mô tế bào gan.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
Địa chỉ Kho sách tham khảo Luận án, luận văn.
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112957
00222
0049593FF6F-ACF0-497D-8508-B9B55B1FC01E
005201909091444
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190909144408|zthuoanh
080 |a617.0(08).
100 |aNgô Sỹ Thanh Nam.
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình.
245 |aNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào gan tái phát sau mổ tại bệnh viện Việt Đức. : |b Luận văn Thạc sỹ Y học. Chuyên ngành: Ngoại khoa.
260 |aThái Bình., |c2018.
300 |a106tr. ; |c29cm.
520 |aĐặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào gan tái phát sau mổ.
650 |aNgoại khoa.
653 |aUng thư biểu mô tế bào gan.
780|wLV00569(08).
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
852|aKho sách tham khảo Luận án, luận văn.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00569_ngosythanhnam/img_20190909_0006thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào