Luận văn, luận án
617.0(08).
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả sớm phẫu thuật tắc ruột do ung thư biểu mô đại tràng tại Bệnh viện Việt Đức. :
UDC 617.0(08).
Tác giả CN Nguyễn Thành Luân.
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình.
Nhan đề Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả sớm phẫu thuật tắc ruột do ung thư biểu mô đại tràng tại Bệnh viện Việt Đức. : Luận văn Thạc sỹ Y học. Chuyên ngành: Ngoại khoa.
Thông tin xuất bản Thái Bình., 2018.
Mô tả vật lý 107tr. : Hình ảnh và biểu đồ màu minh họa. ; 29cm.
Tóm tắt Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả sớm phẫu thuật tắc ruột do ung thư biểu mô đại tràng.
Thuật ngữ chủ đề Ngoại khoa.
Từ khóa tự do Phẫu thuật tắc ruột.
Từ khóa tự do Ung thư biểu mô đại tràng.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
Địa chỉ Kho sách tham khảo Luận án, luận văn.
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112958
00222
004DF2B3951-AAC2-412F-AC91-D71E6CE8C962
005201909091615
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190909161509|zthuoanh
080 |a617.0(08).
100 |aNguyễn Thành Luân.
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình.
245 |aNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả sớm phẫu thuật tắc ruột do ung thư biểu mô đại tràng tại Bệnh viện Việt Đức. : |bLuận văn Thạc sỹ Y học. Chuyên ngành: Ngoại khoa.
260 |aThái Bình., |c2018.
300 |a107tr. : |bHình ảnh và biểu đồ màu minh họa. ; |c29cm.
520 |aNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả sớm phẫu thuật tắc ruột do ung thư biểu mô đại tràng.
650 |aNgoại khoa.
653 |aPhẫu thuật tắc ruột.
653 |aUng thư biểu mô đại tràng.
780|wLV00570(08).
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
852|aKho sách tham khảo Luận án, luận văn.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00570_nguyenthanhluan/img_20190909_0004thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào