Tạp chí Tiếng Việt
Tạp chí Nhi Khoa. :
Nhan đề Tạp chí Nhi Khoa. : Hội Nhi khoa Việt Nam.
Nhan đề khác Journal of Pediatrics.
Thông tin xuất bản Hà Nội., 2017.
Mô tả vật lý 82tr. ; 26cm.
Kỳ phát hành Hai tháng 1 số.
Thuật ngữ chủ đề Nhi khoa.
Tác giả(bs) TT Tổng Hội Nhi khoa Việt Nam.
Địa chỉ Thư viện Đại học Y Dược Thái Bình.
Địa chỉ Kho sách Tham khảo Tiếng Việt.
000 00000nas#a2200000ui#4500
00112993
00232
004B47DDC05-AE6F-4268-A642-04490848F826
005201909171638
008081223s2017 vm| vie
0091 0
022 |a1859 - 3860
039|a20190917163851|bthuoanh|c20190917163812|dthuoanh|y20190917163704|zthuoanh
245 |aTạp chí Nhi Khoa. : |bHội Nhi khoa Việt Nam.
246 |aJournal of Pediatrics.
260 |aHà Nội., |c2017.
300 |a82tr. ; |c26cm.
310 |aHai tháng 1 số.
650 |aNhi khoa.
710 |aTổng Hội Nhi khoa Việt Nam.
852 |aThư viện Đại học Y Dược Thái Bình.
852|aKho sách Tham khảo Tiếng Việt.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khobao_tapchi/tapchitiengviet/tc_nhikhoa/tc_nhikhoa/trang/bia_nhi khoathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào