Sách TK tiếng Việt
617.7(08).
Nhãn khoa trong Đông y.
UDC 617.7(08).
Tác giả CN Hoàng Năng Trọng.
Nhan đề Nhãn khoa trong Đông y.
Thông tin xuất bản Hà Nội. : Giáo dục Việt Nam., 2015.
Mô tả vật lý 286tr. : Hình ảnh màu và biểu đồ minh họa. ; 23.5cm.
Tóm tắt Mắt và khoa học thị giác. Những học thuyết nền tảng. Lý luận Đông y trong Nhãn khoa. Các bệnh mắt thường gặp.
Từ khóa tự do Giải phẫu mắt.
Từ khóa tự do Đông y.
Từ khóa tự do Các bệnh mắt thường gặp.
Từ khóa tự do Kinh dịch.
Môn học Mắt.
Địa chỉ Thư viện Đại học Y Dược Thái Bình.
Địa chỉ Kho sách Tham khảo Tiếng Việt.
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113012
00211
0043C094209-D781-46AC-8049-13197718A8BF
005201909231029
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020|a978-604-0-07332-7
039|a20190923102916|bthuoanh|c20190923102716|dthuoanh|y20190923100820|zthuoanh
080|a617.7(08).
100 |aHoàng Năng Trọng.
245 |aNhãn khoa trong Đông y.
260 |aHà Nội. : |bGiáo dục Việt Nam., |c2015.
300 |a286tr. : |bHình ảnh màu và biểu đồ minh họa. ; |c23.5cm.
520 |aMắt và khoa học thị giác. Những học thuyết nền tảng. Lý luận Đông y trong Nhãn khoa. Các bệnh mắt thường gặp.
653 |aGiải phẫu mắt.
653 |aĐông y.
653 |a Các bệnh mắt thường gặp.
653|aKinh dịch.
690|aMắt.
852 |aThư viện Đại học Y Dược Thái Bình.
852|aKho sách Tham khảo Tiếng Việt.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaotiengviet/nhankhoatrongdongy/nhankhoatrongdongy_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào