Luận văn, luận án
619(08).
Đánh giá tác dụng của “Tăng dịch thừa khí thang” trong điều trị táo bón chức năng ở trẻ em. :
UDC 619(08).
Tác giả CN Nguyễn Thị Hoa Tươi.
Tác giả TT Trường Đại học Y Hà Nội.
Nhan đề Đánh giá tác dụng của “Tăng dịch thừa khí thang” trong điều trị táo bón chức năng ở trẻ em. : Luận văn Thạc sỹ Y học. Chuyên ngành: Y học cổ truyền
Nhan đề Số 60720201.
Thông tin xuất bản Hà Nội., 2019.
Mô tả vật lý 71tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa. ; 29cm.
Tóm tắt Tác dụng của “Tăng dịch thừa khí thang” trong điều trị táo bón chức năng ở trẻ em.
Thuật ngữ chủ đề Đông Y.
Từ khóa tự do Tăng dịch thừa khí thang.
Từ khóa tự do Táo bón chức năng ở trẻ em.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
Địa chỉ Kho sách tham khảo Luận án, luận văn.
000 00000nem#a2200000ui#4500
00113053
00222
004715762FB-28A2-4A9A-AB0F-4268B54137A1
005201911140825
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20191114082522|bthuoanh|c20191113143339|dthuoanh|y20191001101807|zthuoanh
080 |a619(08).
100 |aNguyễn Thị Hoa Tươi.
110 |aTrường Đại học Y Hà Nội.
245 |aĐánh giá tác dụng của “Tăng dịch thừa khí thang” trong điều trị táo bón chức năng ở trẻ em. : |bLuận văn Thạc sỹ Y học. Chuyên ngành: Y học cổ truyền
245|nSố 60720201.
260 |aHà Nội., |c2019.
300 |a71tr. : |b Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa. ; |c29cm.
520 |aTác dụng của “Tăng dịch thừa khí thang” trong điều trị táo bón chức năng ở trẻ em.
650 |aĐông Y.
653 |aTăng dịch thừa khí thang.
653 |aTáo bón chức năng ở trẻ em.
780|wLV00571(08).
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
852|aKho sách tham khảo Luận án, luận văn.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lvths_tuoiyhct/bia_tuoiyhctthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào