Tạp chí Tiếng Việt
Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc
Nhan đề Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc
Nhan đề khác Journal of pharmaceutical and drug information
Thông tin xuất bản H.: Trường Đại Học Dược Hà Nội, 2019
Kỳ phát hành số 3 năm 2019
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu Dược
Thuật ngữ chủ đề Thông tin thuốc
000 00000nas#a2200000ui#4500
00123380
00232
004B495355A-EF47-4732-9AD8-614F912B0FCA
005202006161037
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200616103731|bhue1|y20200616103706|zhue1
245 |aTạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc
246 |aJournal of pharmaceutical and drug information
260 |aH.: |bTrường Đại Học Dược Hà Nội, |c2019
310 |asố 3 năm 2019 |b2015
650 |aNghiên cứu Dược
650 |aThông tin thuốc
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khobao_tapchi/tapchitiengviet/tạp chí nghiên cứu dược và thông tin thuốc/unnamedthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào