Tạp chí Tiếng Việt
Tạp chí Nội tiết - Đái tháo Đường
Nhan đề Tạp chí Nội tiết - Đái tháo Đường
Nhan đề khác Journal of Edocrinology & Diabetes
Thông tin xuất bản H.: Hội nội tiết - đái tháo đường việt nam, 2014
Kỳ phát hành Số 14 năm 2014
Thuật ngữ chủ đề Đái tháo đường
Thuật ngữ chủ đề Nội tiết
Tác giả(bs) TT Hội nội tiết - đái tháo đường việt nam
000 00000nas#a2200000ui#4500
00123414
00232
004E9B85E47-0BBE-41AA-A412-B102C2B7CC78
005202006161559
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20200616155942|bhue1|y20200616155824|zhue1
245 |aTạp chí Nội tiết - Đái tháo Đường
246 |aJournal of Edocrinology & Diabetes
260 |aH.: |bHội nội tiết - đái tháo đường việt nam, |c2014
310 |aSố 14 năm 2014
650 |aĐái tháo đường
650 |aNội tiết
710 |aHội nội tiết - đái tháo đường việt nam
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khobao_tapchi/tapchitiengviet/tạp chí nội tiết - đái tháo đường/bia tap chi noi tiet dtdthumbimage.jpg
890|c2

Không tìm thấy biểu ghi nào