Tạp chí Tiếng Việt
Tạp chí Siêu âm
Nhan đề Tạp chí Siêu âm
Thông tin xuất bản Đad năng.: Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.;, 2009
Kỳ phát hành Tập 53 số 2/2009
Thuật ngữ chủ đề Siêu âm
Thuật ngữ chủ đề Chẩn đoán hình ảnh
000 00000nas#a2200000ui#4500
00123417
00232
004D03AB30B-309E-4E24-AC03-760DDCD4F37E
005202006221033
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|a20200622103344|bhue1|y20200622103219|zhue1
245 |aTạp chí Siêu âm
260 |aĐad năng.: |bBệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.;, |c2009
310 |aTập 53 số 2/2009
650 |aSiêu âm
650 |aChẩn đoán hình ảnh
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khobao_tapchi/tapchitiengviet/tạp chí siêu âm/sa ngay nay - 53 (2-2009)_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào