Tạp chí Tiếng Việt
Tạp chí khoa học học Tiêu hóa việt nam
Nhan đề Tạp chí khoa học học Tiêu hóa việt nam
Nhan đề khác Vietnmaese journal of Gastroenterology
Thông tin xuất bản H : Hội khoa học tiêu hóa việt nam, 2018
Kỳ phát hành Tập IX - số 53 năm 2018
Thuật ngữ chủ đề Ngoại khoa
Thuật ngữ chủ đề Tiêu hóa
000 00000nas#a2200000ui#4500
00123448
00232
00434CBF87E-26B7-4C1B-AAE6-A7B34B261125
005202006221515
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20200622151559|bhue1|y20200622151430|zhue1
245 |aTạp chí khoa học học Tiêu hóa việt nam
246 |aVietnmaese journal of Gastroenterology
260 |aH : |bHội khoa học tiêu hóa việt nam, |c2018
310 |aTập IX - số 53 năm 2018
650 |aNgoại khoa
650 |aTiêu hóa
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khobao_tapchi/tapchitiengviet/tạp chí tiêu hoa việt nam/tạp chí số 53_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào