Tạp chí Ngoại văn
Journal of Global Health Action
Nhan đề Journal of Global Health Action
Thông tin xuất bản USA : Taylor & Francis, 2016
Kỳ phát hành Volume 9, 2016 - Issue 1 Mar 2016
Thuật ngữ chủ đề Global Health Action
000 00000nas#a2200000ui#4500
00123473
00233
004D38DEF8A-6FC5-44BF-A9E0-8E92B4CBCA29
005202006230910
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20200623091040|bhue1|y20200623091014|zhue1
245 |aJournal of Global Health Action
260 |aUSA : |bTaylor & Francis, |c2016
310 |aVolume 9, 2016 - Issue 1 Mar 2016
650 |aGlobal Health Action
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khobao_tapchi/tapchingoaivan/global health action/jgh-spring-2017thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào