Tạp chí Ngoại văn
Journal of Chemical and Pharmaceutical Bulletin
Nhan đề Journal of Chemical and Pharmaceutical Bulletin
Thông tin xuất bản Japan : The Pharmaceutical Society of Japan, 2019
Kỳ phát hành Vol. 67, No. 1
Thuật ngữ chủ đề Chemical
Thuật ngữ chủ đề Pharmaceutical
000 00000nas#a2200000ui#4500
00123486
00233
0042BDA7E52-A267-438D-9D09-8D14C2C0C279
005202006231410
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200623141100|bhue1|y20200623140932|zhue1
245 |aJournal of Chemical and Pharmaceutical Bulletin
260 |aJapan : |bThe Pharmaceutical Society of Japan, |c2019
310 |aVol. 67, No. 1
650 |aChemical
650 |aPharmaceutical
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khobao_tapchi/tapchingoaivan/journal of chemical and pharmaceutical bulletin/unnamedthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào