Tạp chí Ngoại văn
Journal of Global Antimicrobial Resistance
Nhan đề Journal of Global Antimicrobial Resistance
Thông tin xuất bản USA : Elsevier, 2020
Kỳ phát hành Volum19 December 2019
Thuật ngữ chủ đề Antimicrobial Resistance
000 00000nas#a2200000ui#4500
00123488
00233
0041A8387B7-19AF-4EE5-9311-E44490F927D5
005202006231432
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200623143218|bhue1|y20200623143050|zhue1
245 |aJournal of Global Antimicrobial Resistance
260 |aUSA : |bElsevier, |c2020
310 |aVolum19 December 2019
650 |aAntimicrobial Resistance
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khobao_tapchi/tapchingoaivan/journal of global antimicrobial resistance/x22137165thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào