Tạp chí Ngoại văn
Journal of Parasitology-Research
Nhan đề Journal of Parasitology-Research
Thông tin xuất bản Germany : Springer Nature, 2018
Kỳ phát hành Volume 2018,
Thuật ngữ chủ đề Parasitology
000 00000nas#a2200000ui#4500
00123493
00233
004DB630325-DA17-40E2-BDD3-1AF7FB01C9B1
005202006231539
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20200623153921|bhue1|y20200623153724|zhue1
245 |aJournal of Parasitology-Research
260 |aGermany : |bSpringer Nature, |c2018
310 |aVolume 2018,
650 |aParasitology
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khobao_tapchi/tapchingoaivan/journal of parasitology-research/journalb0pdp8thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào