Tạp chí Ngoại văn
Journal of Preventive Medicine and Hygien
Nhan đề Journal of Preventive Medicine and Hygien
Thông tin xuất bản India : IP Innovative Publication, 2019
Kỳ phát hành Year 2019 Volume: 5 , Issue: 2
Thuật ngữ chủ đề Hygien
Thuật ngữ chủ đề Preventive Medicine
000 00000nas#a2200000ui#4500
00123499
00233
0044881E603-432A-4E77-84F0-FBF81055B102
005202006240831
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200624083150|bhue1|y20200624082944|zhue1
245 |aJournal of Preventive Medicine and Hygien
260 |aIndia : |bIP Innovative Publication, |c2019
310 |aYear 2019 Volume: 5 , Issue: 2
650 |aHygien
650 |aPreventive Medicine
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khobao_tapchi/tapchingoaivan/journal of preventive medicine and hygien/jpmhh_cover_pagethumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào