Tạp chí Ngoại văn
Indian Journal of Science and Technology
Nhan đề Indian Journal of Science and Technology
Thông tin xuất bản India : Indian Science Abstracts, 2020
Kỳ phát hành 2020;13(12)
Thuật ngữ chủ đề Science and Technology
000 00000nas#a2200000ui#4500
00123504
00233
00473C92194-F689-4A74-8E76-C3F7999744EA
005202006240922
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200624092220|bhue1|y20200624092120|zhue1
245 |aIndian Journal of Science and Technology
260 |aIndia : |bIndian Science Abstracts, |c2020
310 |a2020;13(12)
650 |aScience and Technology
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khobao_tapchi/tapchingoaivan/indian journal of science and technology/cover-pagethumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào