Tạp chí Tiếng Việt
Tạp chí Y tế Công Cộng/ Vietnam Journal of Public Health
Nhan đề Tạp chí Y tế Công Cộng/ Vietnam Journal of Public Health
Nhan đề khác Vietnam Journal of Public Health
Thông tin xuất bản H : Vietnam Association of Public Health, 2020
Kỳ phát hành Sô 51 tháng 3 năm 2020
Thuật ngữ chủ đề Y tế công cộng
Từ khóa tự do Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Tác giả(bs) TT Cơ quan ngôn luận của hội y tế công cộng việt nam
Địa chỉ Kho sách tham khảo
Địa chỉ Thư viện Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nas#a2200000ui#4500
00123514
00232
004CF88E7D8-2F24-4FD8-BD24-8F07AB8BFADF
005202007161551
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200716155128|bhue1|c20200630155956|dhue1|y20200630153137|zhue1
245 |aTạp chí Y tế Công Cộng/ Vietnam Journal of Public Health
246 |aVietnam Journal of Public Health
260 |aH : |bVietnam Association of Public Health, |c2020
310 |aSô 51 tháng 3 năm 2020|b2004
650 |aY tế công cộng
653 |aChăm sóc sức khỏe cộng đồng
710 |aCơ quan ngôn luận của hội y tế công cộng việt nam
852|aKho sách tham khảo
852|aThư viện Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khobao_tapchi/tapchitiengviet/tạp chí y tế công cộng/số 51 tháng 3 năm 2020/bìathumbimage.jpg
890|c3

Không tìm thấy biểu ghi nào