Tác giả TT The official news magazine of the American Society of Cataract & Refractive Surgery.
Nhan đề EyeWorld : The Asia-Pacific Association of Catarct and Refracive Surgeone
Thông tin xuất bản American.
Mô tả vật lý 58 tr. : Hình ảnh màu minh họa. ; 35 cm.
Từ khóa tự do COVID-19.
Từ khóa tự do Cataract and refractive surgery.
Từ khóa tự do Discussed refractive corrections.
Địa chỉ Thư viện Đại học Y Dược Thái Bình.
000 00000nas#a2200000ui#4500
00123543
00233
004856AA144-8B3D-4FEC-92C3-536E73AA2AA2
005202007090913
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200709091338|bthuoanh|c20200709091135|dthuoanh|y20200709090047|zthuoanh
110 |aThe official news magazine of the American Society of Cataract & Refractive Surgery.
245 |aEyeWorld : |bThe Asia-Pacific Association of Catarct and Refracive Surgeone
260 |aAmerican.
300 |a58 tr. : |bHình ảnh màu minh họa. ; |c35 cm.
653 |aCOVID-19.
653 |aCataract and refractive surgery.
653 |aDiscussed refractive corrections.
773|geyeworldap.apacrs.org.
852 |aThư viện Đại học Y Dược Thái Bình.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khobao_tapchi/tapchingoaivan/eyeworld/2020/bia jun-jul-2020thumbimage.jpg
890|c3

Không tìm thấy biểu ghi nào