Tạp chí Ngoại văn
WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations: fifty-fourth report. :
Nhan đề WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations: fifty-fourth report. : WHO Technical Report Series,
Thông tin xuất bản 2020
Thuật ngữ chủ đề Health Product Policy and Standards
Thuật ngữ chủ đề Medical and public health subjects
Tác giả(bs) TT WHO .
000 00000nas#a2200000ui#4500
00123558
00233
004E7698F1A-E49E-4275-B63B-433548522D38
005202007101551
008081223s2020 vm| vie
0091 0
022 |a978-92-4-000182-4
039|y20200710155116|zthuoanh
245 |aWHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations: fifty-fourth report. : |bWHO Technical Report Series,
260 |c2020
650 |aHealth Product Policy and Standards
650 |aMedical and public health subjects
710 |aWHO .
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khobao_tapchi/tapchingoaivan/25. who expert committee on specifications for pharmaceutical preparations/1025/trang/9789240001824-eng_001thumbimage.jpg
890|c6

Không tìm thấy biểu ghi nào