Luận văn, luận án
610(08)
Kiến thức, thực hành về chăm sóc trước sinh của bà mẹ có con dưới 1 tuổi tại một số xã huyện Quan Hóa tỉnh Thanh Hóa năm 2019 /
UDC 610(08)
Tác giả CN Ngân Thị Hiền
Tác giả CN Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Xuân Bái; TS. Lê Đức Cường
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Kiến thức, thực hành về chăm sóc trước sinh của bà mẹ có con dưới 1 tuổi tại một số xã huyện Quan Hóa tỉnh Thanh Hóa năm 2019 / Luận văn Thạc sỹ Y tế Công cộng
Nhan đề 8720701
Thông tin xuất bản Thaibinh, 2020
Mô tả vật lý 101tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Đại cương về chăm sóc trước sinh; Kiến thức thục hành của bà mẹ về chăm sóc trước trinh trên thế giới và ở việt nam; Một số yếu tố liên quan đến kiến thức thực hành của bà mẹ về chăm sóc trước sinh; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu; Kiến thức thực hành về chăm sóc trước sinh; Một số yếu tố liên quan...
Thuật ngữ chủ đề Y tế công cộng, Y học dự phòng
Từ khóa tự do Sức khỏe bà mẹ trẻ em
Từ khóa tự do Chăm sóc trước sinh
Địa chỉ Kho sách tham khảo Luận án, luận văn.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123647
00222
00482028752-94D0-49BC-94E5-1CB298F95A03
005202009071420
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200907142033|bhue1|y20200907141645|zhue1
080 |a610(08)
100 |aNgân Thị Hiền
100|aNgười hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Xuân Bái; TS. Lê Đức Cường
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aKiến thức, thực hành về chăm sóc trước sinh của bà mẹ có con dưới 1 tuổi tại một số xã huyện Quan Hóa tỉnh Thanh Hóa năm 2019 / |c Luận văn Thạc sỹ Y tế Công cộng
245|n8720701
260 |aThaibinh, |c2020
300 |a101tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aĐại cương về chăm sóc trước sinh; Kiến thức thục hành của bà mẹ về chăm sóc trước trinh trên thế giới và ở việt nam; Một số yếu tố liên quan đến kiến thức thực hành của bà mẹ về chăm sóc trước sinh; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu; Kiến thức thực hành về chăm sóc trước sinh; Một số yếu tố liên quan...
650 |aY tế công cộng, Y học dự phòng
653 |aSức khỏe bà mẹ trẻ em
653 |aChăm sóc trước sinh
852 |aKho sách tham khảo Luận án, luận văn.
852|aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv_nganthihien-yhdp/bia-nganthihienthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào