Luận văn, luận án
610 (08)
Thực trạng dịch sởi, công tác phòng chống dịch năm 2018 và kiến thức, thực hành của bà mẹ về bệnh sởi tại 2 xã của 3 huyện Tùa Chùa tỉnh Điện Biên /
UDC 610 (08)
Tác giả CN Ngô Duy Tới
Tác giả CN Người hướng dẫn: TS. Trần Thị Khuyên; PGS.TS Trần Thị Phương
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Thực trạng dịch sởi, công tác phòng chống dịch năm 2018 và kiến thức, thực hành của bà mẹ về bệnh sởi tại 2 xã của 3 huyện Tùa Chùa tỉnh Điện Biên / Luận văn Thạc sỹ. Chuyên ngành: Y học dự phòng
Nhan đề 8720163
Thông tin xuất bản Thaibinh, 2020
Mô tả vật lý 121tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Đặc điểm bệnh sởi; Tình hình dịch sởi một số nghiên cứu kiến thức thực hành phòng chống bệnh sởi; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Đặc điểm bệnh nhân mắc sở và công tác phòng chống dịch; Kiến thức thực hành của bà mẹ có con dưới 5 tuổi về phòng chống dịch sởi...
Thuật ngữ chủ đề Y học dự phòng
Từ khóa tự do Dịch sởi
Từ khóa tự do Phòng chống dịch
Từ khóa tự do Y tế công cộng
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
Địa chỉ Kho sách tham khảo Luận án, luận văn.
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123648
00222
004903E71B5-DC16-4B9E-B784-117189AB7077
005202009071459
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200907145957|bhue1|c20200907144657|dhue1|y20200907144302|zhue1
080 |a610 (08)
100 |aNgô Duy Tới
100|aNgười hướng dẫn: TS. Trần Thị Khuyên; PGS.TS Trần Thị Phương
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aThực trạng dịch sởi, công tác phòng chống dịch năm 2018 và kiến thức, thực hành của bà mẹ về bệnh sởi tại 2 xã của 3 huyện Tùa Chùa tỉnh Điện Biên / |c Luận văn Thạc sỹ. Chuyên ngành: Y học dự phòng
245|n8720163
260 |aThaibinh, |c2020
300 |a121tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aĐặc điểm bệnh sởi; Tình hình dịch sởi một số nghiên cứu kiến thức thực hành phòng chống bệnh sởi; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Đặc điểm bệnh nhân mắc sở và công tác phòng chống dịch; Kiến thức thực hành của bà mẹ có con dưới 5 tuổi về phòng chống dịch sởi...
650 |aY học dự phòng
653 |aDịch sởi
653 |aPhòng chống dịch
653 |aY tế công cộng
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
852|aKho sách tham khảo Luận án, luận văn.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv_ngoduytoi-yhdp/bia-ngoduytoithumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào