Luận văn, luận án
610 (08)
Thực trạng sức khỏe tâm thần học đường ở học sinh tiểu học và một số yếu tố liên quan, tại huyện Tương Dương tỉnh Nghệ An năm 2019 /
UDC 610 (08)
Tác giả CN Nguyễn Hải An
Tác giả CN Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Hiên; PGS.TS Nguyễn Quốc Tiến
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Thực trạng sức khỏe tâm thần học đường ở học sinh tiểu học và một số yếu tố liên quan, tại huyện Tương Dương tỉnh Nghệ An năm 2019 / Luận văn Thạc sỹ. Chuyên ngành: Y học dự phòng
Nhan đề 8720701
Thông tin xuất bản Thaibinh, 2020
Mô tả vật lý 108tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Một số khái niệm và giai đoạn phát triển sức khỏe tâm thần; Tiêu chuẩn chẩn đoán; Căn nguyên rối loạn tâm thần học đường; Thực trạng sức khỏe tâm thần của trẻ em thiếu niên trên thế giới và việt nam; Một số yếu tố liên quan đến sức khỏe tâm thần trẻ em và thanh thiếu niên; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Đặc điểm đối tượng nghiên cứu; Mô tả thực trạng sức khỏe tâm thần học đường ở học sinh tiểu tại huyện Tương Dương tỉnh Nghệ An năm 2019; Một số yếu tố liên quan đến sức khỏe tâm thần học đường ở học sinh tiểu tại huyện Tương Dương tỉnh Nghệ An năm 2019...
Thuật ngữ chủ đề Y tế công cộng
Từ khóa tự do Y học dự phòng
Từ khóa tự do Sức khỏe tâm thần học
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
Địa chỉ Kho sách tham khảo Luận án, luận văn.
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123649
00222
004DF177254-E1AA-41C6-87BE-BF666BBA785F
005202009071514
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200907151436|bhue1|y20200907151150|zhue1
080 |a610 (08)
100 |aNguyễn Hải An
100|aNgười hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Hiên; PGS.TS Nguyễn Quốc Tiến
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aThực trạng sức khỏe tâm thần học đường ở học sinh tiểu học và một số yếu tố liên quan, tại huyện Tương Dương tỉnh Nghệ An năm 2019 / |cLuận văn Thạc sỹ. Chuyên ngành: Y học dự phòng
245|n8720701
260 |aThaibinh, |c2020
300 |a108tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aMột số khái niệm và giai đoạn phát triển sức khỏe tâm thần; Tiêu chuẩn chẩn đoán; Căn nguyên rối loạn tâm thần học đường; Thực trạng sức khỏe tâm thần của trẻ em thiếu niên trên thế giới và việt nam; Một số yếu tố liên quan đến sức khỏe tâm thần trẻ em và thanh thiếu niên; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Đặc điểm đối tượng nghiên cứu; Mô tả thực trạng sức khỏe tâm thần học đường ở học sinh tiểu tại huyện Tương Dương tỉnh Nghệ An năm 2019; Một số yếu tố liên quan đến sức khỏe tâm thần học đường ở học sinh tiểu tại huyện Tương Dương tỉnh Nghệ An năm 2019...
650 |aY tế công cộng
653 |aY học dự phòng
653 |aSức khỏe tâm thần học
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
852|aKho sách tham khảo Luận án, luận văn.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv_nguyenhaian-ytcc/bia-nguyenhaianthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào