Luận văn, luận án
610 (08)
Đặc điểm bệnh nhân chấn thương sọ não do tai nạn giao thông đường bộ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình năm 2018 và chất lượng cuộc sống của người bệnh sau ra viện /
UDC 610 (08)
Tác giả CN Nguyễn Phương Dung
Tác giả CN Người hướng dẫn: GS.TS Lương Xuân Hiến; PGS.TS Nguyễn Quốc Tiến
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Đặc điểm bệnh nhân chấn thương sọ não do tai nạn giao thông đường bộ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình năm 2018 và chất lượng cuộc sống của người bệnh sau ra viện / Luận văn Thạc sỹ. Chuyên ngành: Y học dự phòng
Nhan đề 8720163
Thông tin xuất bản Thaibinh, 2020
Mô tả vật lý 99tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Tổng quan về tai nạn giao thông và tai nạn giao thông đường bộ; Tổng quan về chấn thương sọ não do tai nạn giao thông đường bộ; Tổng quan về chất lượng cuộc sống và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân chấn thương sọ não; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Đặc điểm bệnh nhân chấn thương sọ não do tai nạn giao thông đường bộ; Chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên quan...
Thuật ngữ chủ đề Y học dự phòng
Từ khóa tự do Chấn thương sọ não, chất lượng cuộc sống, chấn thương sọ não do tai nạn giao thông đường bộ
Từ khóa tự do Y tế công cộng
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
Địa chỉ Kho sách tham khảo Luận án, luận văn.
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123650
00222
004FDE6FD2D-1D2B-4FA3-850E-50B19E948BAE
005202009071602
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200907160248|bhue1|c20200907160211|dhue1|y20200907154349|zhue1
080 |a610 (08)
100 |aNguyễn Phương Dung
100|aNgười hướng dẫn: GS.TS Lương Xuân Hiến; PGS.TS Nguyễn Quốc Tiến
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aĐặc điểm bệnh nhân chấn thương sọ não do tai nạn giao thông đường bộ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình năm 2018 và chất lượng cuộc sống của người bệnh sau ra viện / |cLuận văn Thạc sỹ. Chuyên ngành: Y học dự phòng
245|n8720163
260 |aThaibinh, |c2020
300 |a99tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aTổng quan về tai nạn giao thông và tai nạn giao thông đường bộ; Tổng quan về chấn thương sọ não do tai nạn giao thông đường bộ; Tổng quan về chất lượng cuộc sống và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân chấn thương sọ não; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Đặc điểm bệnh nhân chấn thương sọ não do tai nạn giao thông đường bộ; Chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên quan...
650 |aY học dự phòng
653 |aChấn thương sọ não, chất lượng cuộc sống, chấn thương sọ não do tai nạn giao thông đường bộ
653 |aY tế công cộng
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
852|aKho sách tham khảo Luận án, luận văn.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv_nguyenphuongdung-yhdp/bia-nguyenphuongdungthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào