Luận văn, luận án
613.26 (08)
Tình trạng dinh dưỡng và hoạt động thể lực của người trưởng thành thừa cân béo phì đến khám tại viện y học ứng dụng việt nam năm 2019 /
UDC 613.26 (08)
Tác giả CN Nguyễn Thế Võ
Tác giả CN Người hướng dẫn: PGS.TS Vũ Phong Túc; TS. Trương Hồng Sơn
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Tình trạng dinh dưỡng và hoạt động thể lực của người trưởng thành thừa cân béo phì đến khám tại viện y học ứng dụng việt nam năm 2019 / Luận văn thạc sĩ: Chuyên ngành Dinh Dưỡng
Nhan đề 8720401
Thông tin xuất bản ThaiBinh, 2020
Mô tả vật lý 102tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Một số hiểu biết về thừa cân béo phì; Hoạt động thể lực; Thực trạng thừa cân béo phì và hoạt động thể lực ở người trưởng thành; Đặc điểm khẩu phầ và hành vi ăn uống của người trưởng thành thừa cân béo phì; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Một số đặc điểm nhân trắc và hoạt động thể lực của người thừa cân béo phì' Đặc điểm khẩu phần của người trưởng thành béo phì....
Thuật ngữ chủ đề Dinh dưỡng
Từ khóa tự do Thừa cân béo phì
Từ khóa tự do Hoạt động thể lực của người trưởng thành
Từ khóa tự do Khẩu phần dinh dưỡng
Địa chỉ Kho sách tham khảo Luận án, luận văn
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123651
00222
00412A443CD-17CA-43D5-A066-C009E560F961
005202009071616
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200907161655|bhue1|y20200907161445|zhue1
080 |a613.26 (08)
100 |aNguyễn Thế Võ
100|aNgười hướng dẫn: PGS.TS Vũ Phong Túc; TS. Trương Hồng Sơn
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aTình trạng dinh dưỡng và hoạt động thể lực của người trưởng thành thừa cân béo phì đến khám tại viện y học ứng dụng việt nam năm 2019 / |cLuận văn thạc sĩ: Chuyên ngành Dinh Dưỡng
245|n8720401
260 |aThaiBinh, |c2020
300 |a102tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aMột số hiểu biết về thừa cân béo phì; Hoạt động thể lực; Thực trạng thừa cân béo phì và hoạt động thể lực ở người trưởng thành; Đặc điểm khẩu phầ và hành vi ăn uống của người trưởng thành thừa cân béo phì; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Một số đặc điểm nhân trắc và hoạt động thể lực của người thừa cân béo phì' Đặc điểm khẩu phần của người trưởng thành béo phì....
650 |aDinh dưỡng
653 |aThừa cân béo phì
653 |aHoạt động thể lực của người trưởng thành
653 |aKhẩu phần dinh dưỡng
852 |aKho sách tham khảo Luận án, luận văn
852|aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv_nguyenthevo/bia-nguyenthevothumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào