Luận văn, luận án
613.26 (08)
Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở trẻ em 37-60 tháng tuổi tại 3 trường mầm non thuộc huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình năm 2019 /
UDC 613.26 (08)
Tác giả CN Nguyễn Thị Nhạn
Tác giả CN Người hướng dẫn: PGS.TS Phạm Ngọc Khái; TS. Nguyễn Thị Thu Dung
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở trẻ em 37-60 tháng tuổi tại 3 trường mầm non thuộc huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình năm 2019 / Luận văn thạc sĩ: Chuyên ngành Dinh Dưỡng
Nhan đề 8070104
Thông tin xuất bản Thaibinh, 2020
Mô tả vật lý 93tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họ ; 29cm.
Tóm tắt Suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi; Thực trạng suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Một số đặc điểm của đối tượng nghiên cứu; Tình trạng dinh dưỡng của trẻ em một số trường mầm non huyện Vũ thư - Thái Bình; Một số yếu tố liên quan đến tình trạng dinh dưỡng của trẻ em một số trường mầm nọ huyện Vũ Thư Thái Bình....
Thuật ngữ chủ đề Dinh dưỡng
Từ khóa tự do Tình trạng dinh dưỡng của trẻ em một số trường mầm non
Từ khóa tự do Nhi khoa
Địa chỉ Kho sách tham khảo Luận án, luận văn
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123652
00222
004CFA82B91-E09D-43D4-8AD5-63AB91631B76
005202009071636
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200907163605|bhue1|y20200907163410|zhue1
080 |a613.26 (08)
100 |aNguyễn Thị Nhạn
100|aNgười hướng dẫn: PGS.TS Phạm Ngọc Khái; TS. Nguyễn Thị Thu Dung
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aTình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở trẻ em 37-60 tháng tuổi tại 3 trường mầm non thuộc huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình năm 2019 / |c Luận văn thạc sĩ: Chuyên ngành Dinh Dưỡng
245|n8070104
260 |aThaibinh, |c2020
300 |a93tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họ ; |c29cm.
520 |aSuy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi; Thực trạng suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Một số đặc điểm của đối tượng nghiên cứu; Tình trạng dinh dưỡng của trẻ em một số trường mầm non huyện Vũ thư - Thái Bình; Một số yếu tố liên quan đến tình trạng dinh dưỡng của trẻ em một số trường mầm nọ huyện Vũ Thư Thái Bình....
650 |aDinh dưỡng
653 |aTình trạng dinh dưỡng của trẻ em một số trường mầm non
653 |aNhi khoa
852 |aKho sách tham khảo Luận án, luận văn
852|aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv_nguyenthinhan/bia-nguyenthinhanthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào