Luận văn, luận án
610 (08)
Thực trạng văn hóa an toàn người bệnh của nhân viên y tế và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2019 /
UDC 610 (08)
Tác giả CN Nguyễn Thị Thu Hà
Tác giả CN Người hướng dẫn: PGS. TS Phạm Văn Trọng; GS.TS Lương Xuân Hiến
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Thực trạng văn hóa an toàn người bệnh của nhân viên y tế và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2019 / Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng
Nhan đề 8720701
Thông tin xuất bản Thaibinh, 2020
Mô tả vật lý 116tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Một số khái niệm và thang đo sử dụng trong nghiên cứu; Thực trạng về văn hóa an toàn người bệnh vủa nhân viên y tế trên thế giới và việt nam; Yếu tố liên quan tới văn hóa an toàn người bệnh; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu; Thực trạng văn hóa an toàn người bệnh của nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhi Thái Bình; Một số yếu tố liên quan đến văn hóa an toàn người bệnh của Bệnh viện....
Thuật ngữ chủ đề Y tế công cộng
Từ khóa tự do Văn hóa an toàn người bệnh
Địa chỉ Kho sách tham khảo Luận án, luận văn
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123653
00222
004E99EB4F3-B20A-4A7D-8F11-E1F463407201
005202009091408
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200909140902|bhue1|y20200909140717|zhue1
080 |a610 (08)
100 |aNguyễn Thị Thu Hà
100|aNgười hướng dẫn: PGS. TS Phạm Văn Trọng; GS.TS Lương Xuân Hiến
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aThực trạng văn hóa an toàn người bệnh của nhân viên y tế và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Nhi Thái Bình năm 2019 / |cLuận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng
245|n8720701
260 |aThaibinh, |c2020
300 |a116tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aMột số khái niệm và thang đo sử dụng trong nghiên cứu; Thực trạng về văn hóa an toàn người bệnh vủa nhân viên y tế trên thế giới và việt nam; Yếu tố liên quan tới văn hóa an toàn người bệnh; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu; Thực trạng văn hóa an toàn người bệnh của nhân viên y tế tại Bệnh viện Nhi Thái Bình; Một số yếu tố liên quan đến văn hóa an toàn người bệnh của Bệnh viện....
650 |aY tế công cộng
653 |aVăn hóa an toàn người bệnh
852 |aKho sách tham khảo Luận án, luận văn
852|aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/19-8-2020-27lv/lv_nguyenthithuha-ytcc/bia-nguyenthithuhathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào