Luận văn, luận án
613.26 (08)
Tình trạng dinh dưỡng và kết quả thực hiện kế hoạch chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh phẫu thuật cắt dạ dày tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình /
UDC 613.26 (08)
Tác giả CN Nguyễn Thùy Dung
Tác giả CN Người hướng dẫn: TS. Phạm Thị Dung; TS. Trần Khánh Thu
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Tình trạng dinh dưỡng và kết quả thực hiện kế hoạch chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh phẫu thuật cắt dạ dày tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình / Luận văn thạc sĩ: Chuyên ngành Dinh Dưỡng
Nhan đề 8720401
Thông tin xuất bản Thaibinh, 2020
Mô tả vật lý 99tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 99cm.
Tóm tắt Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và vai trò của dinh dưỡng; Các nghiên cứu về tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân nằm viện trên thế giới và việt nam; Hoạt động chăm sóc dinh dưỡng cho bệnh nhân phẫu thuật trong bệnh viện; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Tình trạng dinh dưỡng và sau phẫu thuật của bệnh nhân phẫu thuật dạ dày điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình; Mô tả hoạt động chăm sóc dinh dưỡng cho bệnh nhân phẫu thuật dạ dày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2019....
Thuật ngữ chủ đề Dinh dưỡng
Từ khóa tự do Tình trạng dinh dưỡng và sau phẫu thuật của bệnh nhân phẫu thuật dạ dày
Từ khóa tự do Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Địa chỉ Kho sách tham khảo Luận án, luận văn
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123654
00222
0049937913F-F6C3-4541-9AAA-8E9CB1D9BDCE
005202009091434
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200909143451|bhue1|y20200909143350|zhue1
080 |a613.26 (08)
100 |aNguyễn Thùy Dung
100|aNgười hướng dẫn: TS. Phạm Thị Dung; TS. Trần Khánh Thu
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aTình trạng dinh dưỡng và kết quả thực hiện kế hoạch chăm sóc dinh dưỡng cho người bệnh phẫu thuật cắt dạ dày tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình / |cLuận văn thạc sĩ: Chuyên ngành Dinh Dưỡng
245|n8720401
260 |aThaibinh, |c2020
300 |a99tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c99cm.
520 |aĐánh giá tình trạng dinh dưỡng và vai trò của dinh dưỡng; Các nghiên cứu về tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân nằm viện trên thế giới và việt nam; Hoạt động chăm sóc dinh dưỡng cho bệnh nhân phẫu thuật trong bệnh viện; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Tình trạng dinh dưỡng và sau phẫu thuật của bệnh nhân phẫu thuật dạ dày điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình; Mô tả hoạt động chăm sóc dinh dưỡng cho bệnh nhân phẫu thuật dạ dày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình năm 2019....
650 |aDinh dưỡng
653 |aTình trạng dinh dưỡng và sau phẫu thuật của bệnh nhân phẫu thuật dạ dày
653 |aChăm sóc sức khỏe cộng đồng
852 |aKho sách tham khảo Luận án, luận văn
852|aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/19-8-2020-27lv/lv_nguyenthuydung/bia-nguyenthuydungthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào