Luận văn, luận án
163.26 (08)
Tình trạng dinh dưỡng và kiến thức thực hành dinh dưỡng của học sinh mắc bệnh răng miệng tại trường tiểu học thị trấn Vũ Thư, tỉnh Thái Bình năm 2019 /
UDC 163.26 (08)
Tác giả CN Phạm Thị Quý
Tác giả CN Người hướng dẫn: TS. Lê Đức Cường; TS. Phan Ngọc Quang
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Tình trạng dinh dưỡng và kiến thức thực hành dinh dưỡng của học sinh mắc bệnh răng miệng tại trường tiểu học thị trấn Vũ Thư, tỉnh Thái Bình năm 2019 / Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Dinh dưỡng
Nhan đề 80720401
Thông tin xuất bản Thaibinh, 2020
Mô tả vật lý 99tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Đặc điểm dinh dưỡng lứa tuổi học sinh tiểu học; Thực trạng dinh dưỡng của học sinh trong độ tuổi học tiểu học tại Việt Nam và trên Thế giới; Bệnh răng miệng và dịch tễ bệnh răng miệng ở trẻ em; Mối liên quan giữa bệnh răng miệng và tình trạng dinh dưỡng ở trẻ em trên thế giới và việt nam; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Thông tin chung của đối tượng nghiên cứu; Tình trạng dinh dưỡng tần suất tie
Thuật ngữ chủ đề Dinh dưỡng
Từ khóa tự do Bệnh răng miệng và dịch tễ bệnh răng miệng ở trẻ em
Từ khóa tự do Dinh dưỡng lứa tuổi học sinh tiểu học
Từ khóa tự do Tình trạng dinh dưỡng ở trẻ em
Địa chỉ Kho sách tham khảo Luận án, luận văn
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123659
00222
0042F00512D-BC8A-440B-9319-46E83A251A77
005202009150929
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200915092927|bhue1|y20200915092732|zhue1
080 |a163.26 (08)
100 |aPhạm Thị Quý
100|aNgười hướng dẫn: TS. Lê Đức Cường; TS. Phan Ngọc Quang
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aTình trạng dinh dưỡng và kiến thức thực hành dinh dưỡng của học sinh mắc bệnh răng miệng tại trường tiểu học thị trấn Vũ Thư, tỉnh Thái Bình năm 2019 / |cLuận văn thạc sĩ chuyên ngành Dinh dưỡng
245|n80720401
260 |aThaibinh, |c2020
300 |a99tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aĐặc điểm dinh dưỡng lứa tuổi học sinh tiểu học; Thực trạng dinh dưỡng của học sinh trong độ tuổi học tiểu học tại Việt Nam và trên Thế giới; Bệnh răng miệng và dịch tễ bệnh răng miệng ở trẻ em; Mối liên quan giữa bệnh răng miệng và tình trạng dinh dưỡng ở trẻ em trên thế giới và việt nam; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Thông tin chung của đối tượng nghiên cứu; Tình trạng dinh dưỡng tần suất tie
650 |aDinh dưỡng
653 |aBệnh răng miệng và dịch tễ bệnh răng miệng ở trẻ em
653 |aDinh dưỡng lứa tuổi học sinh tiểu học
653 |aTình trạng dinh dưỡng ở trẻ em
852 |aKho sách tham khảo Luận án, luận văn
852|aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/19-8-2020-27lv/lv_phamthiquy/bia-phamthiquythumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào