Luận văn, luận án
610 (08)
Thực trạng và kiến thức, thực hành về an toàn vệ sinh lao động của công nhân công ty Innov Green khu kinh tế Nghi Sơn huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa năm 2019 /
UDC 610 (08)
Tác giả CN Phạm Văn Tuyến
Tác giả CN Người hướng dẫn: PGS.TS Ngô Thị Nhu; TS. Đỗ Minh Sinh
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Thực trạng và kiến thức, thực hành về an toàn vệ sinh lao động của công nhân công ty Innov Green khu kinh tế Nghi Sơn huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa năm 2019 / Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y học dự phòng
Nhan đề 8720163
Thông tin xuất bản Thaibinh, 2020
Mô tả vật lý 105tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Một số khái niệm về điều kiện lao động và an toàn vệ sinh an toàn; Thực trạng điều kiện lao động, an toàn vệ sinh lao động và kiến thức thực hành của người lao động trên thế giới việt nam; Thực trạng hoạt động và công nghệ sản xuất của công ty Innov Green; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Thực trạng điều kiện an toàn vệ sinh lao động tại công ty; Kiến thức thực hành về an toàn vệ sinh lao động của công nhân tại công ty Innov Green....
Thuật ngữ chủ đề Y học dự phòng
Từ khóa tự do An toàn vệ sinh lao động
Từ khóa tự do Y tế công cộng
Địa chỉ Kho sách tham khảo Luận án, luận văn
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123661
00222
004AC33C4CA-B709-4721-B5C0-8BB2581248C9
005202009151029
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200915102940|bhue1|y20200915102833|zhue1
080 |a610 (08)
100 |aPhạm Văn Tuyến
100|aNgười hướng dẫn: PGS.TS Ngô Thị Nhu; TS. Đỗ Minh Sinh
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aThực trạng và kiến thức, thực hành về an toàn vệ sinh lao động của công nhân công ty Innov Green khu kinh tế Nghi Sơn huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa năm 2019 / |cLuận văn thạc sĩ chuyên ngành Y học dự phòng
245|n8720163
260 |aThaibinh, |c2020
300 |a105tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aMột số khái niệm về điều kiện lao động và an toàn vệ sinh an toàn; Thực trạng điều kiện lao động, an toàn vệ sinh lao động và kiến thức thực hành của người lao động trên thế giới việt nam; Thực trạng hoạt động và công nghệ sản xuất của công ty Innov Green; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Thực trạng điều kiện an toàn vệ sinh lao động tại công ty; Kiến thức thực hành về an toàn vệ sinh lao động của công nhân tại công ty Innov Green....
650 |aY học dự phòng
653 |aAn toàn vệ sinh lao động
653 |aY tế công cộng
852 |aKho sách tham khảo Luận án, luận văn
852|aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/19-8-2020-27lv/lv_phamvantuyen/bia-phamvantuyenthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào