Luận văn, luận án
163.26 (08)
Thực trạng trẻ sơ sinh nhẹ cân và hoạt động chăm sóc dinh dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu năm 2019 /
UDC 163.26 (08)
Tác giả CN Phan Thị Thu Hằng
Tác giả CN Người hướng dẫn: PGS.TS Ninh Thị Nhung; TS. Nguyễn Văn Công
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Thực trạng trẻ sơ sinh nhẹ cân và hoạt động chăm sóc dinh dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu năm 2019 / Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Dinh dưỡng
Nhan đề 8720401
Thông tin xuất bản Thaibinh, 2020
Mô tả vật lý 88tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Đại cương về sơ sinh nhẹ cân; Thực trạng sơ sinh nhẹ cân trên thế giớ và việt nam; Thực trạng hoạt động chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh của cán bộ y tế hiện nay; Đối tượng và phương pháp nghiên cưu; Xác định tỷ lệ trẻ sơ sinh nhẹ cân và một số yếu tố liên quan tại khoa sản bệnh viện đa khoa Mộc Châu năm 2019; Mô tả hoạt động chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh nhẹ cân của cán bộ Y tế tại khoa sản, nhi bệnh viện đa khoa Mộc Châu năm 2019
Thuật ngữ chủ đề Dinh dưỡng
Từ khóa tự do Chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh
Từ khóa tự do Thực trạng sơ sinh nhẹ cân
Địa chỉ Kho sách tham khảo Luận án, luận văn
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123662
00222
0040B25389A-10B1-4174-B6ED-7EDF7F033B1F
005202009151546
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200915154710|bhue1|y20200915154546|zhue1
080 |a163.26 (08)
100 |aPhan Thị Thu Hằng
100|aNgười hướng dẫn: PGS.TS Ninh Thị Nhung; TS. Nguyễn Văn Công
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aThực trạng trẻ sơ sinh nhẹ cân và hoạt động chăm sóc dinh dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu năm 2019 / |c Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Dinh dưỡng
245|n8720401
260 |aThaibinh, |c2020
300 |a88tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aĐại cương về sơ sinh nhẹ cân; Thực trạng sơ sinh nhẹ cân trên thế giớ và việt nam; Thực trạng hoạt động chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh của cán bộ y tế hiện nay; Đối tượng và phương pháp nghiên cưu; Xác định tỷ lệ trẻ sơ sinh nhẹ cân và một số yếu tố liên quan tại khoa sản bệnh viện đa khoa Mộc Châu năm 2019; Mô tả hoạt động chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh nhẹ cân của cán bộ Y tế tại khoa sản, nhi bệnh viện đa khoa Mộc Châu năm 2019
650 |aDinh dưỡng
653 |aChăm sóc dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh
653 |aThực trạng sơ sinh nhẹ cân
852 |aKho sách tham khảo Luận án, luận văn
852|aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/19-8-2020-27lv/lv_phanthithuhang/bia-phanthithuhangthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào