Luận văn, luận án
610 (08)
Thực trạng và yếu tố liên quan tới tiếp cận chương trình can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV ở phụ nữ bán dâm thuộc 2 huyện tỉnh Nam Định nắm 2019 /
UDC 610 (08)
Tác giả CN Trần Nhật Linh
Tác giả CN Người hướng dẫn: PGS.TS Phạm Văn Trọng; TS. Phạm Thị Mỹ Hạnh
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Thực trạng và yếu tố liên quan tới tiếp cận chương trình can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV ở phụ nữ bán dâm thuộc 2 huyện tỉnh Nam Định nắm 2019 / Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế cộng cộng
Nhan đề 8720701
Thông tin xuất bản 2020
Mô tả vật lý 141tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Một số khái niệm sử dụng trong nghiên cứu; Thực trạng tiếp cận các dịch vụ của chương trình CTGTH dự phòng lây nhiễm HIV ở PNBD; Yếu tố liên quan tới tiếp cận các dịch vụ của chương trình GTH dự phòng lây nhiễm HIV ở PNBD; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Thực trạng tiếp cận các dịch vụ của chương trình CTGTH dự phòng lây nhiễm HIV ở PNBD; Một số yếu tố liên quan đến tiến cận GTH dự phòng lây nhiễm HIV ở PNBD
Thuật ngữ chủ đề Y tế công cộng
Từ khóa tự do Dự phòng lây nhiễm HIV
Địa chỉ Kho sách tham khảo Luận án, luận văn
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123663
00222
004DC8EF491-B3FF-4EAC-8CA9-946D46BF9303
005202009171411
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200917141148|bhue1|y20200917141113|zhue1
080 |a610 (08)
100 |aTrần Nhật Linh
100|aNgười hướng dẫn: PGS.TS Phạm Văn Trọng; TS. Phạm Thị Mỹ Hạnh
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aThực trạng và yếu tố liên quan tới tiếp cận chương trình can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV ở phụ nữ bán dâm thuộc 2 huyện tỉnh Nam Định nắm 2019 / |c Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế cộng cộng
245|n8720701
260 |b2020
300 |a141tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aMột số khái niệm sử dụng trong nghiên cứu; Thực trạng tiếp cận các dịch vụ của chương trình CTGTH dự phòng lây nhiễm HIV ở PNBD; Yếu tố liên quan tới tiếp cận các dịch vụ của chương trình GTH dự phòng lây nhiễm HIV ở PNBD; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Thực trạng tiếp cận các dịch vụ của chương trình CTGTH dự phòng lây nhiễm HIV ở PNBD; Một số yếu tố liên quan đến tiến cận GTH dự phòng lây nhiễm HIV ở PNBD
650 |aY tế công cộng
653 |aDự phòng lây nhiễm HIV
852 |aKho sách tham khảo Luận án, luận văn
852|aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/19-8-2020-27lv/lv_trannhatlinh-ytcc/bia-trannhatlinhthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào