Tạp chí Tiếng Việt
MedPharmRes - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. :
Nhan đề MedPharmRes - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. : The Englíh Journal of Y hoc Thanh pho Ho Chi Minh.
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh., 2018.
Mô tả vật lý 26tr. ; 30cm.
Kỳ phát hành Hàng quý.
Thuật ngữ chủ đề Pharmacy.
Thuật ngữ chủ đề Medicine.
Tác giả(bs) TT Journal of university of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
Địa chỉ Kho sách Tham khảo Tiếng Việt.
000 00000nas#a2200000ui#4500
00124697
00232
004BC4BB271-343A-44F4-81EE-D5AD43460BAF
005202010141343
008081223s2018 vm| vie
0091 0
022 |a2615-9139; 1859-1779.
039|a20201014134327|bthuoanh|c20201014103203|dthuoanh|y20201014102948|zthuoanh
245 |aMedPharmRes - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. : |bThe Englíh Journal of Y hoc Thanh pho Ho Chi Minh.
260 |aTp. Hồ Chí Minh., |c2018.
300 |a26tr. ; |c30cm.
310 |aHàng quý.
650 |aPharmacy.
650 |aMedicine.
710 |aJournal of university of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City.
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
852|bKho sách Tham khảo Tiếng Việt.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khobao_tapchi/tapchingoaivan/tc_medpharmres/medpharmres_issue-1-4-2018/medpharmres_issue-1-4-2018_01thumbimage.jpg
890|c4

Không tìm thấy biểu ghi nào